1. Septembra apsveikumi skolēniem

on 20 Decembris 2016
Skatīts: 1695
Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Kas visu izteic bez mēles?

Man saka: tā grāmata,

Ar viņu vislabākās spēles

Un mīļākā saruna.

 

Nu te tā uz galda uzlikta,

Bet nenieka tā nesaka.

 

Varbūt tai kauns.

Pie auss to pielikšu.

Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!

Nekā es nedzirdu.

 

Ar mani gan tik mānījās.

„Nē, grāmatā visu dien’ jāmācās!

Tad varēsi pavadīt sarunās!”

 

Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu,

Nekā grāmatā skatos visu dienu.

 

„Un muļķis kā sunītis paliksi,

Tevi arī saukās par taksīti.”

 

To ne!

-----------------------------------

Dziesmiņa par skolas somu (Inese Zandere)

Kāpj no plaukta grāmata,

Apstājas un domā.

Labāk abi domāsim –

Lūdzu, manā somā!

 

Burza svārkus burtnīca,

Kautrējas un stomās,

Pildspalvai pie rociņas

Ātri pazūd somā.

 

Dzēšgumija zīmuļiem

Skolotājas lomā:

Nostāda pa divi tos,

Ieved taisni somā.

 

Ābolīti sarkano

Ieripinu somā.

Ja man blakus sēdēs Toms,

Pusi došu Tomam.

 

Vai tu dzīvo Jelgavā,

Pekinā vai Romā,

Pirmā skolas diena nāk,

Nāk un sēžas solā!

---------------------------------------

Mazais vīrs ar mugursomu (Arvīds Grigulis)

Plūst ielas straume savā gaitā:

Uz darbu viens, uz mājām cits.

Skrien autobusi milzu skaitā,

Viss ņudz kā trauks, kas pārpildīts.

 

Bet, lūk, iet vīrs uz mērķi droši,

Kas viņu redz, to pārņem prieks:

Tā solis dun tik uzvaroši –

Tur steidzas mazais pirmklasnieks.

 

Tam plecos jauna mugursoma.

Ar mātes skūpstu izvadīts,

Viņš priecīgs iet ar labām domām,

Un mēs tam gribam doties līdz.

----------------------------------------

Vai jūs zināt? (Jāzeps Osmanis)

Vai jūs zināt, kādas puķes

Rudenī visskaistākās?

Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,

Vārdā nosauciet man tās!

 

Bet es zinu! Tētis teica:

Skaistākās tās puķes šķiet,

Kuras pirmā skolas dienā

Skolas bērniem rokās zied!

-----------------------------------------

Kas ir grūti? (Jāzeps Osmanis)

Simtkājim ir grūti

Nostāties uz vienas kājas.

Mēnesim ir dienā grūti

Zemi apspīdēt un mājas.

Grūti ir no veikala

Nākat ar konfekštūti,

Ceļā tūlīt neatvērt –

Ai, cik grūti!

Grūti ir no vārnas ligzdas

Nočiept olu;

Bet kas ir vēl grūtāk?

Vēl grūtāk ir celties

Un iet uz skolu!

------------------------------------------

Burvju durtiņas (Jānis Baltvilks)

Buri-buri – burtiņi.

Jā, jā, jā!

Tās ir burvju durtiņas,

Pa kurām var ieiet

Grāmatā.

Ja tu proti slēgt

visas trīsdesmit trīs,

tad nāc

man līdz!

------------------------------------------

Grāmata (Inese Zandere)

Mēs vecas grāmatas ielūdzam

Pie sevis ciemos kā radus,

Kas, tēju dzerdami, stāstus pauž

Un atceras bijušos gadus:

Kad skolniece bija šī krustmāte,

Tā nenopelnīja stibu,

Bet dabūja pasaku grāmatu

Par sekmēm un uzvedību.

--------------------------------

Visi desmit (Rainis)

Raudzīsim, kā to lai darām,

Ka visus desmit saskaitīt varam.

Viens divi, trīs –

Tie citi būs drīz.

Četri, pieci, seši –

Tie mums ar nav sveši.

Septiņi, astoņi, deviņi –

Areče nu – te viņi!

Pieliec vēl vienu klāt:

Nu visi desmit akurāt!

--------------------------------

Septembris klāt (Andris Vējāns)

Dusi zem kļavām

Tīk patrenkāt,

Tikai vairs laika nav:

Septembris klāt.

 

Labi pa pļavām

Vēl pastaigāt,

Tikai vairs laika nav:

Septembris klāt.

 

Pie grāmatām savām

Man jāķeras, māt:

Skolas laiks sākas jau,

Septembris klāt.

-------------------------------------

Melnā diena (Hermanis Paukšs)

Mūsu sētā šodien bēdas

Puikas staigā drūmi noskumuši

Meitenes ar melnām lentēm matos

Iet pa trijām rokās saķērušās

 

Mēs bijām pieci kapitāli džeki

Un vienmēr izdarījām to ko solām

Bet nu mēs esam palikuši četri

Rītā Uldim jāiet skolā

-----------------------------------

Mācies lasīt, mazo puisīt,

Kalna būdā aizmirstā,

Mazās egles ar jau lasa 

Lielā zvaigžņu grāmatā.

 

Vakarā tās stāv ap kalnu 

Kad Tev acis veras ciet.

Lēni loka zaļās galvas

Un ar zvaigžņu kori dzied.

 

Lēni vēji ies pār kalnu,

Vedīs Tevi pasaulē

Lasīsi Tu debess zvaigznēs,

Liels ja būsi dvēselē...

--------------------------------

Gadiņi (Jāzeps Osmanis)

Ko es piecus gadus darīju?

Tētis saka: augu.

Un ko es nākamgad darīšu?

Māmiņa saka: augšu.

 

Bet vēl pēc viena gadiņa?

Tad tētim un māmiņai solu:

Būšu jau izaudzis

Un iešu uz skolu.

-------------------------------------

Tā aizies gadi, aizies dienas,

Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaits,

Bet pāri paliks atmiņas tik vienas -

Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!

------------------------------------

Pirmklasnieks (Valdis Lukss)

Skolā jautri,

čalas, prieks.

Mazliet kautrāks

pirmklasnieks.

 

Ienāk klusi –

Nu tik spēt

klases pusi

nezaudēt!...

 

Nomaldīties? –

Blēņas, nieks!

Negrib bīties

pirmklasnieks.

 

Visur ejas –

tas nekas!

Visur sejas

smaidošas.

 

Un pēc zvana –

grāmatā

pirksts jau mana,

kāds ir A.

-----------------------------

Sārto ziedu puķu bariņš

Mazo bērna roku tver,

Milzu pūlī viņš tik maziņš,

Savu soli skolai ver.

--------------------------------------------

Maigais Vasarsrudens vējš,

Saule logā rotaļājas.

 

Mazais skolnieks sirdī spējš,

Drīz jau pametīs šīs mājas.

Sārto ziedu puķu bariņš

 

Mazo bērna roku tver,

Milzu pūlī viņš tik maziņš,

Savu soli skolai ver.

Tāds viņš maziņš savā dzīvē,

Tādi mazi visi mēs.

Katram savu lietu bariņš.

Katram savai lietai solis.

Apsveikumi gan lieliem gan maziem skolēniem 1. septembrī uzsākot skolas gaitas!