Novēlējums jaunajā mācību gadā

on 20 Decembris 2016
Skatīts: 5160

Lietotāju novērtējums: 3 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 

Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, 

pedagogu un vecāku - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties.

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

Jauno mācību gadu uzsākot, īpaši sveicu Ķekavas vidusskolas 100 jaunos pirmklasniekus un viņu vecākus. 

Novēlu saglabāt zinātkāri un vēlmi mācīties visas dzīves garumā!

------------------------------------------------------------------------------------

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. 

Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, 

esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to vēlamies!

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Redzi-pasaule smaida! Dzirdi-pasaule skan! Jūti-skola jau gaida! 

Lai mācību gads ir gaišu un jauku raibumiņu pilns!

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Skolas sirdspuksti ir skolēni,

Bet skolas stiprums - skolotāji.

            Jaunajā mācību gadā skolēniem novēlu interesi un centību darot katru darbiņu! Vecākiem - pacietību un vēlmi sadarboties!

Saviem pedagogiem vēlu gūt gandarījumu, radošu garu un neizsīkstošu enerģiju! Lai mums veicas!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Katru dienu pa domai, pa teikumam, gaismas staram un atklāsmes brīnumam,

katru dienu pa atziņai prātīgai ievīt gudrības audumā! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveiks, lielais laiks, kurā pati debess aiztur elpu, koki tik tumši zaļi klusē un augstu pāri zemei izplaukst zvaigznes kā starojošas puķes! 

Laiks, kurā ikkatrā dvēselē slēpts nemiers aug augumā un aicina atkal uz skolu. Lai mums izdodas!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lai visiem skolēniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem pacietība, lai vecākiem spēks un veselība. Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Novēlu katram piedzīvot gan savu personīgo, gan profesionālo mērķu piepildījumu, drosmi pieņemt dzīves izaicinājumus un sagaidīt nākamo vasaru ar gandarījumu par sasniegto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jauna mācību gada sākums ir jauna ceļa sākums. Šai ceļā novēlu, lai mācības sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus!

Mācieties sev un Latvijai, jo gudrajiem pieder visa pasaule!

Mīļie skolotāji un skolas darbinieki!

Jaunajā mācību gadā jums visiem novēlu labu veselību un dzīvesprieku!

Lai ir pacietība un prieks, atbalstot un iedvesmojot mūsu skolēnus, atklājot un attīstot viņu talantus, ik dienas redzot nākamās Latvijas paaudzes augam un mācāmies!

-------------------------------------------------------------

Viens mazs prieks lai tev būtu katra diena

Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.

Viens saules stariņš un mazliet debesis

Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Visjaukākie novēlējumi jaunajā mācību gadā skolēniem un skolotājiem!